wersja testowa serwisu

Zatrudnianie cudzoziemców do prac polowych na terenie powiatu rawskiego. Wydano już 4 tysiące pozwoleń

apples-1214797_960_720

Z inicjatywy Starosty Rawskiego Józefa Matysiaka, odbyło się spotkanie z Wójtami i Burmistrzami z terenu powiatu rawskiego, poświęcone omówieniu spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców do prac polowych na terenie powiatu. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy: PPIS, PUP oraz SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej .

Przedstawiono ogólną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu, określając ją na obecne warunki jako stabilną. Zwrócono jednak uwagę na fakt, iż na chwilę obecną wydano już ok. 4000 pozwoleń na pracę dla cudzoziemców na terenie powiatu, co może mieć wpływ na pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej.

Aby temu zapobiec postanowiono o przeprowadzeniu jak najszerszej akcji informacyjnej o obowiązkach pracodawców zatrudniających cudzoziemców w zakresie procedur zapobiegawczych (transport i kwarantanna), procedur ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa oraz procedur w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem, zawartych w wytycznych MR i RW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.

Jednym z najważniejszych obowiązków producentów rolnych jest zapewnienie warunków do odbycia 14 dniowej kwarantanny i wykonania badań przebywających w jego gospodarstwie cudzoziemców w kierunku obecności wirusa SARS COV – 2.

Celem ułatwienia rolnikom spełnienia tego obowiązku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej przygotował ofertę na wykonanie badań na obecność wirusa SARS CoV-2. Badania te wykonać będzie można w określone dni tygodnia na terenie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz na terenie gmin w miejscach przez nie wskazanych.

  • Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2
  • Oferta na wykonanie badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR
  • źródło: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej