wersja testowa serwisu

Wojewoda Łódzki zwiększył listę zadań do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

1
fot. Łódzki Urząd Wojewódzki

Dzięki oszczędnościom powstałym z rozstrzygniętych przetargów Tobiasz Bocheński - Wojewoda Łódzki podjął decyzję o zwiększeniu listy podstawowej zadań przewidzianych do dofinansowania w 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

To sprawi, że w województwie łódzkim dofinansowanie uzyskają kolejne gminy oraz dodatkowe powiaty na łączną kwotę ok. 16,5 mln złotych.

Będą to: Gmina Miasto Łowicz, Miasto i Gmina Działoszyn, Gmina Miasto Kutno, Gmina Tuszyn, Gmina Pęczniew, Gmina Inowłódz, Gmina Szadek, Gmina Rzeczyca, Gmina Mokrsko, Gmina Zapolice, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Koluszki, Gmina Siemkowice, Gmina Moszczenica, Gmina Bolimów, Gmina Poddębice, Gmina Sadkowice, Gmina Łask, a także powiaty: brzeziński, łódzki wschodni i skierniewicki.

Podczas konferencji, wojewoda łódzki odniósł się także do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Do 10 sierpnia wszystkie gminy i powiaty złożyły wnioski o dofinansowanie. W związku z tym już niedługo środki trafią bezpośrednio do samorządów, które same zdecydują na co wydać te pieniądze – podkreślił Tobiasz Bocheński.

Przypominamy, że środki pochodzące z RFIL można wykorzystać na m.in: remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków lub remonty dróg.