wersja testowa serwisu

W poniedziałek dyskusja dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

mikrofon

W najbliższy poniedziałek, 20 lipca w Rawie Mazowieckiej odbędzie się dyskusja publiczną dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka - obręb nr 4.

Jest to już ostatni etap procedury planistycznej w trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu do publicznego wglądu.

Dyskusja odbędzie się o godz. 16:00, w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury. Szczegółowe informacje w TYM MIEJSCU.