wersja testowa serwisu

W gminie Cielądz zmodernizują oświetlenie publiczne

W gminie Cielądz zmodernizują oświetlenie publiczne

Gmina Cielądz przystępuje do realizacji projektu pn.: "Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest polepszenie jakości powietrza na terenie Gminy Cielądz poprzez budowę, przebudowę, modernizację w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych.

Celami bezpośrednimi projektu są:
1. Efektywne wykorzystanie energii,
2. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
3. Podniesienie standardu i bezpieczeństwa użytkowania terenów, w tym dróg na terenie Gminy Cielądz,
4. Zmniejszenie kosztów oświetlenia publicznego,
5. Poprawa wizerunku Gminy.

Realizowany projekt polegać będzie na głębokiej modernizacji oświetlenia połączony z szeregiem innych inwestycji infrastrukturalnych, w celu ograniczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej, co tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Wartość całego zadania to: 1.852.503,05 złotych
Dofinansowanie projektu z UE: 1.280.185,03 złotych

źródło: UG Cielądz