wersja testowa serwisu

Uczniowie z gminy Sadkowice otrzymają sprzęt do zdalnej nauki

9554
fot. Urząd Gminy Sadkowice

22 zestawy komputerowe (laptop z oprogramowaniem i słuchawki z mikrofonem) dotarły w dniu 15 kwietnia do Urzędu Gminy w Sadkowicach. Sprzęt za kwotę blisko 60 tys. zł będzie przeznaczony do zdalnej nauki uczniów z terenu gminy.

Gmina Sadkowice złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o przyznanie grantu, w ramach projektu „Zdalna Szkoła", na zakup sprzętu komputerowego do kształcenia zdalnego.

- Przyznano nam środki w wysokości 59 254,02 zł. na zakup 22 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w szkołach na terenie Gminy Sadkowice - informują przedstawiciele samorządu.