Rekordowy rok Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

fot.-KA

Łódzka Kolej Aglomeracyjna odnotowała najlepszy wynik wśród pasażerskich przewoźników kolejowych w Polsce! Aż o 44% wzrosła w 2022 roku liczba pasażerów ŁKA w porównaniu z rokiem 2019, czyli okresem przed pandemią.

O prawie 2,7 mln w zestawieniu z 2019 r. wzrosła liczba pasażerów łódzkiej kolei (z 6 mln w 2019 r. do 8,7 mln w 2022 r. ) – to najwyższa dynamika wzrostu wśród analizowanych (przez Urząd Transportu Kolejowego) spółek (+44,4%).

- Bardzo mnie cieszy ten wynik – komentuje Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Będziemy dalej kierować środki na rozwój kolei. Pracujemy na sukces ŁKA, dla dobra mieszkańców Łódzkiego. Uruchamiamy nowe połączenia, inwestujemy w nowe pociągi i - jak widać - mieszkańcy to doceniają.

- Tak znaczący wzrost liczby pasażerów jest efektem działań podejmowanych zarówno przez organizatora przewozów, czyli samorząd województwa łódzkiego, który co roku zwiększa ilość zamawianej w ŁKA pracy eksploatacyjnej, jak i łódzką kolej, która dzięki temu systematycznie rozwija swoją ofertę o nowe kierunki i poprawia ofertę na obsługiwanych już trasach – dodaje Janusz Malinowski, prezes ŁKA. - Dodatkowo, aby sprostać coraz większym potokom podróżnych, powiększamy swój park taborowy, w minionym roku zakończyliśmy rozbudowę 10 jednostek Flirt o trzeci, dodatkowy człon oraz dostawę 5 jednostek hybrydowych.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi