wersja testowa serwisu

RAWIK zmodernizowały Ujęcie Wody w Boguszycach

785
fot. RAWiK

Z początkiem października 2020 r. została zawarta umowa (z rawskim Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu: Bednarek Andrzej „AR-STYL") na modernizację istniejącego budynku technicznego dla Ujęcia Wody w Boguszycach wraz z instalacją wewnątrz budynku – nowego zakupionego przez RAWiK agregatu prądotwórczego, przystosowanego do pracy w układzie samoczynnego załączenia rezerwy. Oznacza to automatyczne załączenie zasilania awaryjnego.

Modernizacja tego obiektu (zakończona w grudniu 2020 r.) jest bardzo ważna z punktu widzenia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody, gdyż obecnie UW w Boguszycach zaspakaja w 80% zasilanie w wodę pitną mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Zadanie o wartości 103 800,00 zł brutto zostało sfinansowane z środków własnych RAWiK.

źródło: RAWiK