wersja testowa serwisu

Policjanci apelują: Szanujmy osoby niepełnosprawne. "Czy chciałbyś być na ich miejscu?"

255-122782
fot. KPP w Rawie Mazowieckiej

Miejsca parkingowe wyznaczone dla niepełnosprawnych mają na celu ułatwienie życia osobom, które mają trudności z poruszaniem się. Bezprawne zajmowanie tych miejsc jest wykroczeniem, za które grożą spore konsekwencje. Przede wszystkim pamiętajmy jednak, że skutecznie utrudnia funkcjonowanie osobom uprawnionym do korzystania z nich.

Policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego rawskiej komendy podczas patroli kontrolują prawidłowość oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Prawidłowo oznakowane takie stanowisko postojowe powinno mieć nawierzchnie koloru niebieskiego obramowaną białą linią z wyraźnym białym symbolem osoby niepełnosprawnej. Ponadto posiadać pionowy znak informujący, że miejsce to jest przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Policjanci kontrolują również, czy pojazdy zaparkowane na tych miejscach mają w widocznym miejscu Kartę Parkingową, uprawniającą do postoju.

Przypominamy, że od 1 lipca 2014 roku karty parkingowe wydawane są:
- osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
- osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
- placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W przypadku nieumieszczenia takiej karty w miejscu widocznym pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela, który może również zostać ukarany mandatem karnym w wysokości 50 złotych. Osoba, które nie posiada uprawnień do korzystania z takiego miejsca poza kosztami związanymi z holowaniem pojazdu musi liczyć się z mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Kierujący w przypadku nieuprawnionego posługiwania się Kartą Parkingową z mandatem w wysokości 800 złotych.

Zanim zaparkujemy na miejscu dla osób niepełnosprawnych powinniśmy myśleć przede wszystkim o tym, że takim zachowaniem utrudniamy im życie, a może nawet uniemożliwiamy zrobienie zakupów, czy załatwienie ważnej sprawy w urzędzie. Powinnyśmy odpowiedzieć sobie wtedy na pytanie: Czy chciałbyś być na ich „miejscu"?

źródło: KPP w Rawie Mazowieckiej