Łódzkie: W Sejmie jest już projekt ustawy powołujący Akademię Piotrkowską! Kiedy ruszy rekrutacja na publiczną uczelnię?

Łódzkie: Ruszy kolejna, publiczna uczelnia wyższa? W Sejmie jest już projekt ustawy powołujący Akademię Piotrkowską!
Pixabay

Coraz bliżej do powstania Akademii Piotrkowskiej! Kilkuletnie starania dążące do powołania samodzielnej uczelni krystalizują się, a najlepszym na to dowodem jest złożony do Sejmu projekt ustawy na mocy której Akademia odłączona od filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanie się samodzielną uczelnią wyższą. To miałoby nastąpić już za niespełna pół roku, z dniem 1 czerwca 2023 roku. Rekrutacja na nadchodzący rok akademicki 2023/2024 odbywałaby się już do nowej uczelni. - Przez ponad 40 lat budowano potencjał akademicki Piotrkowa Trybunalskiego, który zasługuje na samodzielną uczelnię - czytamy w uzasadnieniu do złożonego projektu. 

Przypomnijmy, początki sformalizowanych starań o powstanie Akademii Piotrkowskiej jako samodzielnej uczelni to marzec ubiegłego roku. To właśnie wówczas w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się robocze spotkanie robocze dotyczące powołania do życia samodzielnej uczelni w Piotrkowie Trybunalskim. W rozmowach oprócz ministra Przemysława Czarnka uczestniczyli zarówno parlamentarzyści, samorządowcy - z prezydentem Krzysztofem Chojniakiem oraz starostą Piotrem Wojtysiakiem, jak i przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas marcowego spotkania omawiano koncepcję przekształcenia filii kieleckiej uczelni w odrębną i autonomiczną jednostkę wyższą - Akademię Piotrkowską. Wówczas poruszono tak istotne zagadnienia, jak baza dydaktyczno - naukowa, finansowanie i organizacja uczelni. Kilka tygodni później, już w maju 2022 inicjatywa utworzenia Akademii dostała "zielone światło" od  Rady i Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Po niespełna roku od spotkania w MEN i uchwałach kieleckiej "macierzy", teraz do Sejmu trafia już gotowy projekt ustawy, na mocy której powołanie do funkcjonowania Akademii Piotrkowskiej ma stać się faktem.

Jak czytamy w projekcie dokumentu Akademia Piotrkowska ma zostać utworzona 1 czerwca 2023 i zgodnie z założeniami to właśnie z tą datą piotrkowska uczelnia ma oficjalnie rozpocząć działalność po odłączeniu się tutejszej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W 4-stronicowym projekcie szczegółowo opisano, na jakich zasadach Akademia Piotrkowska ma przejąć uprawnienia, kompetencje, ale i finansowe zobowiązania wobec filii UJK. 

Pewnym jest, że zarówno naukowi pracownicy i studenci (i to wszystkich szczebli i form nauczania) Uniwersytetu kształcący się w Filii staną się studentami i pracownikami Akademii. Pierwszego rektora Akademii ma powołać minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a jego kadencja ma potrwać do 31 sierpnia 2024 r. Z koeli pierwszy rektor Akademii jest zobowiązany do zarządzenia wyborów do senatu Akademii, te najpóźniej mają się odbyć  30 września 2023 roku.

Projekt ustawy zakłada także wypłatę ponad 40-milionowej rekompensaty dla UJK w Kielcach, za nakłady finansowe jakie przez wiele lat ponosiła uczelnia.

Tradycje wyższego szkolnictwa wyższego związanego z działalnością filii kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego sięgają 1981 roku. To właśnie wówczas zaczął działać Piotrkowski Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Początkowo na piotrkowskiej uczelni kształcono na nauczeniu początkowym w ramach 3-letnich studiów zawodowych. W kolejnych latach uczelnia uzyskiwała uprawienia do prowadzenia studiów na innych kierunkach zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.


Nazwa pliku: Projekt Ustawy
Rozmiar pliku: 173 kb
Pobierz plik