Kolejna droga powiatowa zmodernizowana. Inwestycja kosztowała ponad 900 tysięcy złotych

Fotoram.io3
fot. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Powiat Rawski zmodernizował drogę powiatową nr 1333E Grzymkowice – Turowa Wola – granica powiatu rawskiego.

Remont obejmował wymianę nawierzchni na długości 1,5 km, obustronne wzmocnienie poboczy kruszywem, odnowienie rowów odwadniających, wymianę oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie zatoki przystankowej w miejscowości Grzymkowice.

Wartość robót to 945 578 zł; dofinansowanie w wysokości 166 510 zł uzyskano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

źródło: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej