wersja testowa serwisu

Instalacja fotowoltaiczna w Zespole Szkół w Sadkowicach

9524

Dzięki pozyskanej w 2019 r. przez Gminę Sadkowice dotacji z WFOŚiGW w kwocie 89 910,00 zł brutto oraz dotacji z Łódzkiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Łodzi w kwocie 44 955,00 zł brutto oraz środkom własnym Gminy Sadkowice w kwocie 14 985,00 zł brutto, zrealizowano inwestycję pn. ,,ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH JST – ZESPÓŁ SZKÓŁ W SADKOWICACH POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ".

W ramach inwestycji zamontowano 70 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii polikrystalicznych o łącznej mocy znamionowej 19,95 kW . Założono system zdalnego monitoringu produkcji energii elektrycznej.

Wykonawcą inwestycji była firma: SOLISYS Sp.z.o.o. , 93-363 Łódź

Łączny kwot inwestycji wyniósł 149 850,00 zł brutto.