wersja testowa serwisu

Gmina Biała Rawska zakupiła laptopy w ramach programu "Zdalna Szkoła"

1
fot. Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

Gmina Biała Rawska zakupiła laptopy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego internetu " działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotyczącego realizacji projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

Kilka dni temu dyrektorzy szkół zostali zaproszeni do Urzędu Miasta i Gminy na podpisanie protokołów przekazania i odbiór zakupionego sprzętu. Gmina zakupiła 28 laptopów za kwotę 69 972 zł.

źródło: UMiG Biała Rawska

Zobacz zdjęcia: