wersja testowa serwisu

Były Burmistrz Brzezin - Marcin Pluta będzie doradzał w Unii Europejskiej

Buły Burmistrz Brzezin - Marcin Pluta będzie doradzał w Unii Europejskiej

Marcin Pluta, były burmistrz Brzezin, rozpoczyna dzisiaj 5-letnią kadencję w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES), organie doradczym, działającym w strukturach Unii Europejskiej. Polskę w EKES reprezentuje 21 delegatów – Marcin Pluta jest jedynym członkiem komitetu, który pochodzi z regionu łódzkiego.

EKES, w którego skład wchodzą reprezentacje pracodawców, pracowników oraz inne podmioty różnych grup interesów w tym organizacji pozarządowych jest organem doradczym dla Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Organizacje pracodawców, działające w Polsce reprezentują w komitecie na przykład członkowie Bussines Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Związku Pracodawców Polskich, pracowników – związki zawodowe (głównie NSZZ „Solidarność", OPZZ), inne podmioty – przedstawiciele między innymi organizacji pozarządowych, rolników, konsumentów, osób działających w przedsiębiorczości społecznej (ekonomii społecznej).

Były burmistrz Brzezin został zgłoszony na kandydata na członka EKES przez Stowarzyszanie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi – której celem jest animowanie działań wspólnot lokalnych, ich integracja, aktywizacja zawodowa, organizowanie szkoleń, kursów, podnoszących kwalifikacje obywateli, pomoc prawna i materialna dla najbardziej potrzebujących.

- Zostałem więc zgłoszony do EKES jako reprezentant tej trzeciej – po pracodawcach i pracownikach – grupy społecznej – mówi Marcin Pluta. – Kandydowanie do EKES zaproponowało mi stowarzyszenie, które wspieram jako ekspert. Oczywiście zgłoszenie kandydatury to był początek wielomiesięcznej drogi – wszystko zaczęło się w styczniu tego roku, najpierw moja kandydatura była weryfikowana w Polsce, potem sprawdzała ją UE. Ostatecznie otrzymałem mandat do pracy w EKES, a dzisiaj rozpoczyna się nowa kadencja komitetu.

Krajowi kandydaci do pracy w EKES przechodzą wielostopniową weryfikację, prowadzoną przez Kancelarię Premiera RP, Radę Pożytku Publicznego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie kandydatów oceniała i zatwierdzała Rada Europy.

- Główne zadania EKES w nowej kadencji to między innymi prace związane z nowym Planem Marshalla, czyli mechanizmem odbudowy gospodarczej Europy po pandemii COVID- 19, transformacją energetyczną, czyli odchodzeniem Europy od energetyki węglowej, rozwojem sieci 5G w UE – mówi Marcin Pluta. – Ja będę oczywiście szczególnie zainteresowany tematyką wpływu środków UE na rozwój sektora ekonomii społecznej i kreowania nowych narzędzi w tej dziedzinie oraz nowymi narzędziami wsparcia dla projektów dotyczących optymalizacji energetycznej w tym odnawialnych źródeł.

EKES liczy 329 członków. Organy UE mogą prosić komitet o opinie w różnych dziedzinach – np. dotyczących unijnego ustawodawstwa czy podejmowanych decyzji. Komitet może również wypowiadać się w różnych sprawach, opiniować unijne działania czy projekty z własnej inicjatywy, może też kreować unijne prawo, ma inicjatywę ustawodawczą. Członkowie komitetu są niezależni od rządów krajów, które reprezentują. Członkowie EKES są w pewnym sensie pośrednikami między UE, a jej obywatelami.